Si a la vida real fos una pregunta, o la darrera pregunta, crec que per principis morals hauria de contestar exactament el mateix.